Mer än 15 års erfarenhet i branschen

Bokföring och Redovisning


VIKTIGA DATUM 2023


den 12:e varje månad 

inlämning av skattedeklarationer samt inbetalning av moms och arbetsgivaravgifter

den 25:e i  månaden efter redovisningsperioden 

inlämning av periodisk sammanställning (handel med EU)

den 26:e i andra månaden efter bokslut

inlämning momsdeklarationer för bolag som redovisar moms helårsvis och bedriver handel med EU

31 januari 

 inlämning av uppgifter till Fora samt kontrolluppgifter om utdelning till Skatteverket

26 februari

inlämning av momsdeklarationer för kalenderåret 2022 för alla HB samt de enskilda firmor som bedriver handel med EU

2 maj 

sista dagen att lämna in inkomstdeklaration för fysiska personer och enskilda näringsidkare.

12 maj

inlämning av helårsmomsredovisning för AB och enskilda firmor som inte bedriver handel med EU

1 augusti 

sista dagen att lämna in inkomstdeklaration för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

1 oktober 2021 -30 september 2022

1 november 2021 – 31 oktober 2022

1 december 2021 - 30 november 2022

1 januari 2022 - 31 december 2022

31 juli

sista dagen att lämna in årsredovisning för räkenskapsåret som slutar 31 december 2022.


Studio S Redovisning AB - Org nr: 556761-7120 - Adress: Fridhemsgatan 7, 112 40 Stockholm

Telefonnummer: 0707 605 375

 Epost: svetlana@studio-s-redovisning.se